Firtel: reeds 161 jaar leute en plezier voor en door Zulte, met een vleugje anarchie!
Print deze pagina

Van de definitieve start tot 1938


In 2007 vierde Zulte zijn 150e Firtelstoet, dus moeten we aannemen dat de stoet voor het eerst echt uitging in 1857. Dat is echter niet zo. Het ging om een herontstaan, want er waren meer dan waarschijnlijk al Firtels voor 1857.

Ook over het jaar 1857 is er geen volledige zekerheid, mogelijk was het enkele jaren later (rond 1860/62). Drie luimige zultenaars hadden dat jaar nog een staartje gemaakt aan de tweedaagse kermis van begin oktober. Zij hadden nog enkele herbergen bezocht de dinsdag na de kermis. Verkleed en met hondenkar trokken ze zingend en springend door het dorp. Aangemoedigd door de bijval gingen ze zich vertonen op het kasteel van Zulte, waar ze van baron Limnander een kan bier en een dubbele frank drinkgeld kregen.

Het volgende jaar werd besloten meer te doen en zo gebeurde het ook, de fietel was herboren! In het jaar 1866 werd zelfs een toelage van 30 frank verleend. Zo groeide de fietel uit tot een echte stoet met wagens en groepen. In tegenstelling tot stoeten elders, trok de fietel op dinsdagvoormiddag uit.

Na een periode van bloei en groei kende de fietel rond 1900 een nieuw dieptepunt. Onder de impuls van enkele nieuwe firtelmannen werd in 1902 een "stoet met talrijke verbeteringen" voorgesteld. De heropleving was een feit en in 1905 waren er wel 10 fietelwagen die deelnamen. In die periode werd ook beslist de stoet dinsdagnamiddags te laten uitgaan. Vanaf 1906 werd ook vuurwerk afgeschoten. In het jaar 1913 ging de laatste vooroorlogse fitel uit. Zulte werd dan voor 5 jaar verstoken van "leute en plezier".

Na de eerste wereldoorlog dook de Firtel opnieuw op. Vanaf nu was het ook de Firtel, na fietel en fitel (let op de schrijfwijze), om welke reden dan ook. De stoet ging nu definitief uit op dinsdagnamiddag en s'avonds volgde de fakkeltocht. Onder impuls van Nestor en Gaston Martens ging de stoet enkele succesvolle jaren tegemoet tussen beide oorlogen. In 1938 ging de laatste firtel voor de tweede wereldoorlog uit.

* Deze tekst bevat fragmenten uit het boek 'Zulte Firtel - Stoet van leute en plezier' van André De Poorter