Firtel: reeds 161 jaar leute en plezier voor en door Zulte, met een vleugje anarchie!
Print deze pagina

De periode voor 1857


Wanneer is de firtel eigenlijk ontstaan horen we wel eens?

Daar hebben ook wij het raden naar, maar we nemen aan dat reeds voor 1800 er een soort van "fietel" uitging. Uit overlevering weten we dat er toen ook al fietelliedjes werden geschreven voor de stoet, jammer genoeg is er uit die periode geen tastbaar bewijs overgebleven. Die stoet had (voor zover we weten) geen religieuze oorsprong.

We nemen aan dat de stoet vanaf de jaren 1840 niet meer uitging door de felle armoede die er in het dorp Zulte heerste. In dat jaar leefden meer dan 39 gezinnen (op een totaal van 2004 inwoners) van het armenbestuur (voorloper van het huidige OCMW). In 1848 stierven 34 mensen aan tyfus en pokken, meer dan 126 inwoners hadden een blijvend letsel.

Vanaf 1851 ging het iets beter, maar het duurde nog tot 1860 voor de crisis echt bezworen was.

* Deze tekst bevat fragmenten uit het boek 'Zulte Firtel - Stoet van leute en plezier' van André De Poorter